Chiến Lược Marketing

 • Phân tích sản phẩm
 • Nghiên cứu thị trường
 • Lập kế hoạch marketing cụ thể cho 6 tháng
20,000,000 vnđ

Thiết Kế Landing Page

 • Tư vấn giải pháp
 • Đề xuất UI/UX
 • Xây dựng landing page hoàn chỉnh
5,000,000 vnđ

Chạy Quảng Cáo (Google, Facebook...)

Phạm vi công việc
 • Lên kế hoạch marketing
 • Tạo và tối ưu quảng cáo
 • Báo cáo hiệu quả, phân tích insight
 • Chi phí: tính trên mức ngân sách quảng cáo hàng tháng, quy định theo bảng bên.
Kênh quảng cáo
 • Google, Facebook, Instagram, Zalo, Linkedin
 • Tiki, Lazada, Shopee
Ngân sách % Phí quản lý
Từ 20 - dưới 40 triệu 8.000.000
Từ 40 - dưới 100 triệu 20% * ngân sách
Từ 100 - dưới 200 triệu 17% * ngân sách
Từ 200 - dưới 500 triệu 15% * ngân sách
Từ 500 triệu - dưới 1 tỷ 12% * ngân sách
Từ 1 tỷ 10% * ngân sách

Nội dung Fanpage

Tạo nội dung
 • Lên kế hoạch nội dung cụ thể cho từng tháng và viết post hoàn chỉnh
 • Đăng post lên Fanpage
 • Phân tích và đề xuất hướng tối ưu nội dung các tháng tiếp theo
Thiết kế banner
 • Tạo thông điệp banner
 • Lên ý tưởng và thiết kế banner
Gói 9,000,000 vnđ
12 post + 12 banner
Gói 6,000,000 vnđ
8 post + 8 banner
Nếu chỉ chọn dịch vụ Tạo nội dung, chi phí giảm 50%
Thiết kế banner lẻ: 400,000/banner.